Search

Body restart – īsākais un vieglākais ceļš pie sevis.

Elpošana ikdienā ir neapzināts fizioloģisks process, par ko pat īpaši nepiedomājam, bet vienkārši elpojam

. Tas nodrošina cilvēka ķermenī svarīgu fizioloģisku procesu norisi – bagātina ar skābekli un palīdz izvadīt vielmaiņas gala produktus. Regulāra, vienmērīga elpošana ir dzīvības un jaunu šūnu veidošanas pamats. Visi organismi, arī cilvēka, ir veidoti no šūnām. Katra šūna ir kā mikrosistēma. Jaunas šūnas veidojas no iepriekš eksistējušām šūnām. Vienas sekundes laikā organismā veidojas aptuveni 2,5 miljoni jaunu asins šūnu, kas tālāk palīdz veidot citas organisma šūnas.

Taču, steidzoties savās gaitās, iedziļinoties un uzturoties savās prāta konstrukcijās, uztraucoties, cilvēks reti aizdomājas, ka varētu ar ieelpas un izelpas palīdzību, atlaist uzmācīgās domas un elpot apzināti, iegūstot mieru un līdzsvaru, nomierinot tik ļoti steidzīgo prātu, ļaujot ieklausīties sajūtās un atļaujot sev vienkārši būt.

Aigara Mozuļa izstrādātā unikālā elpošanas vingrinājumu sistēma palīdz nostiprināt garīgo un fizisko veselību – iestājas iekšējs miers, nostabilizējas elpošana, sabalansējas prāta un ķermeņa darbība, palielinās koncentrēšanās spējas, atjaunojas enerģijas plūsma un notiek ķermeņa šūnu pašatjaunošanās. Ja esi apmaldījies bagātīgajā informācijas klāstā, nemeklē neko sarežģītu, tieši pretēji – ej uz vienkāršāko, lai saprastu sevi. Liekais aizies pats, tā vietā nāks izpratne par lietu kārtību, dabiskā enerģijas plūsma.

Body restart ir domu izcelšana un ķermeņa atjaunošana, caur ieelpu un izelpu, attīrot un iedarbinot visus enerģētiskos centrus ķermenī ar apzināti virzītu elpu. Body restart nodarbība, “Ķermeņa atjaunošanās komplekss”, nepārtraukti tiek uzlabota un papildināta, atbilstoši cilvēku vajadzībām, vadoties no pieredzes un nodarbībās gūtajām atziņām, nepārtraukti uzlabojot procesu, padarot to pieejamu cilvēkiem ar dažādu dzīves pieredzi. Nodarbība sastāv no vairākām daļām.

Pirmā un pati svarīgākā daļa – domu atlaišana un pārformēšana, uzskatu maiņa.

Vienlaicīgi cilvēka prātā var perināties 2-3 aktīvas domas (dažam pat vairāk). Kādā brīdī to daudzums var samazināties vai arī pieaugt. Prāts cilvēku vada kā sunīti pie aukliņas – te pa labi, te pa kreisi. Jo vairāk domu prātā, jo ievērojami samazinās rezultāts cilvēka darbībā, cilvēks jūtas sadrumstalots, saraustīts. Zem domām ir vajadzība, kuru cilvēks pats ir izveidojis, izprātojis un šī doma cilvēku nomāc, jo nenāk caur Augstāko apziņu, no sirds centra, bet gan tās sākums meklējams prātā. Kamēr nebūs miers domās un prātā, cilvēks pats nespēj sadzirdēt sevi.

Nodarbības laikā katrs dalībnieks tiek aicināts izvēlēties strādāt ar vienu, šobrīd aktuālu domu. Vispirms notiek domas atpazīšana, sajūtu līmenī nosakot, kurā ķermeņa vietā katrs savu izvēlēto domu sajūt. Tad Aigars dalībniekus aicina pievērsties sajūtām, kādas šī doma izraisa. Pēc tam seko domu, jeb tās radīto sablīvējumu izkustināšana un virzīšana “uz augšu”. Noņemot domu, jeb to izvelkot uz āru, ķermenis atslābinās, sajūt atvieglojumu, mainās uztvere, sapratne un attieksme pret šo domu, līdz ar to arī mainās ķermeniskās sajūtas. Pirms mirkļa šķietami svarīgā doma ir pārformējusies un nav vairs tik uzmācīga. Bieži vien tā pazūd pavisam. Tā ir zaudējusi sākotnējo svarīgumu, prioritāti un, galvenais - tā ir izkustējusies no vietas ķermenī, kur tā bija iemājojusi, radot enerģētisku sablīvējumu, kurš, turpinot sablīvēties, var radīt sāpes vai nepatīkamas, spiedošas sajūtas, līdz pat saslimšanai. Aigars palīdz darboties katram pašam un seko līdz enerģijas plūsmas kustībai ķermenī. Ja nepieciešama palīdzība, nodarbības vadītājs pieiet klāt un palīdz enerģijas virzībai, pārbaudot, vai process ar domas palaišanu ir bijis veiksmīgs, vai arī kaut kur vēl ir palikuši enerģiju sablīvējumi.

Turpmākajā nodarbības gaitā Aigars, ļoti mierīgi un līdzsvaroti paskaidro, kas jādara, uzzīmē shēmas pieciem galvenajiem ieelpas - izelpas principiem, jeb vingrinājumiem un, paseko līdz, lai nostiprinātu iegūtās iemaņas. Pēc katra vingrojumu kompleksa izpildes seko mierīga saruna un, katram dalībniekam, neatkarīgi no viņa pieredzes un zināšanām ir iespēja aprakstīt savas sajūtas elpošanas vingrinājuma laikā, saņemot atpakaļ saikni no vadītāja, skaidrojumu kādām konkrētām sajūtām ķermenī.

Aigara skatījums uz dzīvi ir ļoti vienkāršs - it visā darbojas sistēmas – vienkāršākas, vai sarežģītākas, arī apzinātas, tādas, kuras ir izveidojis prāts. Kopš bērnības Aigars ir bijis patstāvīgs un apkārtējām sistēmām ne pārāk ērts un pakļāvīgs. Viens gan bija skaidrs – it visā, kur ir struktūra, ir arī sistēma. Ja sistēmas noteikumus ievēro – dzīve katrā konkrētajā brīdī kļūst vienkārša, ja izprot sistēmas darbības pamatprincipus, jeb spēles noteikumus. Tas dod izpratni arī par sistēmu, kas ir cilvēkā, ka katrs cilvēks ir struktūra, kurā darbojas kāda noteikta sistēma, kuras darbības principus izzinot, ir iespējams jau laikus saklausīt un novērst ķermeniski nepatīkamās izpausmes, jo, organisms jau saka priekšā, kur kaut kas nedarbojas, kā vajadzētu. Cilvēks savā būtībā nespēj kaut uz mirkli palikt mierā un, šos signālus palaiž garām, attopoties jau pie problēmas, slimības, sāpēm. Izrādās, ka ar nelielu piepūli iespējams šos signālus sadzirdēt un jau laikus nosūtīt uz problemātiskajām vietām papildus enerģijas devu, vai izlīdzināt to vietās, kur tā ir sastrēgusi, jeb sakrājusies par daudz. “Sistēmu pētīšana ir aizraujoša”, kā saka Aigars – “daudz sistēmās esmu gājis, vairāk, lai skatītos, izzinātu un pētītu, taču es tajās nepalieku, es no tām izeju ārā, kad vajadzīgo informāciju esmu ieguvis.”

Sociālās informācijas avotos ir aprakstīti daudz dažādi elpošanas paņēmieni, katrs no tiem, neapšaubāmi ir ar savu nozīmi, taču Body restart praktizēšana pasniedz vienu, ļoti būtisku iemaņu – atpazīt, izcelt un palaist savas domas. Elpošana ir sekundāra darbība, tas ir kā “transporta veids” domu atbrīvošanai.

Apmeklējot grupu nodarbības, ieguvums ir daudz lielāks un būtiski atšķiras - cilvēks ieslēdzas sistēmā. Tiek izveidota vide, lai ieklausītos sevī, sadzirdētu iekšējās atbildes. Grupai ir liela nozīme, jo darbojoties kopā ir lielāks enerģijas lauks. Cilvēks, nākot uz nodarbību, iziet cauri sagatavošanās procesam, tādam kā rituālam. Izsakot nolūku, atrasties šajā pasākumā, veltot notikumam jau sākotnēji noteiktu enerģijas devu, gaidot, domājot, ieplānojot un atvēlot laiku katrs piedalās zināma enerģijas lauka radīšanā. Tāpēc ļoti svarīgi ir visi Grupas dalībnieki un viņu klātbūtne šajā pasākumā. Šajā procesā nejaušību nav, satiekas tie cilvēki, kuriem ir jāsatiekas, lai enerģētiski atbalstītu viens otru. Kad apgūti galvenie Body restart praktizēšanas paņēmieni un principi, katram ir jāiegulda nozīmīgs darbs, lai prakse būtu regulāra un kļūtu par ikdienas sastāvdaļu. Viss ģeniālais ir vienkāršs, taču nodarbība un vadītājs ir tikai iniciators kādām norisēm organismā, izziņas ceļā pie sevis. Tālākais darbs ir jāveic katram pašam.

Aigara izziņas ceļš līdz šai atklāsmei ir bijis cauri katrā posmā sastaptajiem, skolotājiem, kuriem jāsaka liels paldies. Daudz dažādas pieredzes ir iegūts jau bērnībā, taču, neskatoties uz dažādiem dzīves līkločiem, ir izdevies iznest līdz šim brīdim tieši sirsnību un maigumu, paturēt to kā pamatu esošajai dzīves uztverei. Tas noteikti palīdz saskatīt lietas pozitīvā gaismā un nesatraukties par lietām, kuras tāpat nespējam ietekmēt, nedzīvot pagātnē, bet gan šodienā, jo arī nākotne ir tikai un vienīgi ilūzija, kuru pat prāts nespēj līdz galam izprast, tāpēc visbiežāk radot baiļu sajūtu no nezināmā.

Nozīmīgs posms sevis sakārtošanā un ķermeņa sagatavošanai jaunu zināšanu uztverei Aigaram ir bijis pirts zinību apgūšana un izzināšana. Arī tur darbojas sava sistēma, kas, kādam maigi, kādam skarbāk paņem nost lieko, ļaujot, saskatīt un sadzirdēt savu patieso būtību, Augstākā Es raidītos signālus, un paver tieši tās durvis, kuras katram ir paredzētas, atjauno Dievišķo kārtību cilvēkā. Tieši pirtī, notiek intensīva enerģijas apmaiņa starp pirtnieku un peramo, tāpēc, ļoti svarīgi ir ievērot šīs sistēmas darbības principus.

Pirts iemāca nevērtēt cilvēku pēc izskata, ķermeniskajiem dotumiem, bet gan redzēt tālāk, dziļāk, patiesāk. Arī vērtēšana ir prāta sabūvēta programma, lai prātam būtu ko darīt. Sen zināma patiesība – nevērtē citus un nevērtēs arī Tevi.

Tieši Body restart programmā cilvēks apgūst tik ļoti nozīmīgo tehniku prāta sabūvēto programmu atpazīšanai un nojaukšanai. Tēlaini runājot – cilvēka dzīve ir kā ceļš un reizēm gadās nokļūt biezā mežā, vai pat purvā, no kura var tikt ārā iemācoties elpot apzināti, iemācoties vadīt sev piešķirto enerģiju.

Cilvēks, piedzimstot, jeb, materializējoties uz šīs Zemes, nes sevī ģenētisko informāciju no abām dzimtām, bet pats, savā būtībā ir kā balta lapa. It kā viss ir, bet nekas netiek izmantots vēl. Pamazām formējas čakru sistēma. Sākotnēji reakcijas mehānisms jeb sistēma vēl strādā caur mātes ķermeni, kurā cilvēciņš ir atradies 9 mēnešus un jau ar šo sistēmu un vidi ir sapazinies, iemācījies uztvert tās signālus, taču, turpinoties attīstībai, pamazām notiek socializācija. Cilvēku veido un ietekmē citi cilvēki, vide, kurā uzturas, Valsts, kā sistēma, dažādas izglītības u.c. sistēmas. Pamazām tiek uzkrāta pieredze, piedzīvojumi. Taču, ja vienmēr sekojam prāta vadībai, tad izvairāmies no dažādas, nezināmas pieredzes iegūšanas, ieslīgstam komforta zonā, no kuras ir grūti un sāpīgi izrauties. Cilvēks veido savas domas, pilnveido, attīsta Apziņu, kura tikusi iedota piedzimstot, jeb, tēlaini izsakoties, nolaidusies cilvēkā no Visuma, kā “kosmonautiņš”. Katrai Apziņai ir arī savs potenciāls, taču to ir iespējams paplašināt, attīstot valodu, sajūtas, izkopjot domu tīrību. Caur Apziņu saglabājas kanāls ar Augstāko Radītāju, jeb, Augstāko Apziņu. Tāpēc tik svarīgi ir uzturēt šo kanālu atvērtu, lai lēmumus varētu pieņemt nevis ar prātu, bet gan ar sirdi.

Nodarbības laikā cilvēks mācās sajust ar Sirdi. Lielākajai daļai cilvēku sirds ir ciet, jo tā ir vieglāk dzīvot un ar prātu pieņemt “pareizos” lēmumus. Reizēm Sirds atvēršana un atbrīvošana notiek arī caur neizraudātām asarām, līdz galam neizdzīvotām, nepalaistām emocijām un nemaz nav gluži kā uz “burvju mājiena”, taču, praktizējot elpošanu, tas notiek daudz harmoniskāk, bez “lauzieniem” un vardarbības pret savu ķermeni, tas ir kā pirms lidojuma – pietiek tikai atrauties no zemes, kad bailes pazūd un sākas kaifs par piedzīvoto un brīnišķīgajiem skatiem visapkārt, paplašinās redzes leņķis un ceļojums var sākties. Reizēm nodarbībās dalībnieki “iekrīt” šajā stāvoklī un nemaz negrib doties tālāk, taču, Skolotājs Aigars labi atpazīst šīs situācijas, tās ir redzamas “no malas”. Kuram nepieciešama palīdzība, tas arī to saņem, lai ceļš varētu turpināties.

Reizēm jēgu, kāpēc vajadzēja atnākt uz nodarbību un, kas tieši notika nodarbības laikā – cilvēks izprot tikai pēc tam, kad viņš ir gatavs šādai informācijai.

Nodarbības šobrīd notiek visā Latvijā un, ne tikai. Regulāri atjaunojas nodarbību grafiki dažādās Latvijas pilsētās, tāpēc, ja esi nolēmis sākt darīt, palīdzēt sev ar vienkāršām metodēm, kas no Tevis neprasa neko vairāk, kā tikai turpināt to, ko Tu jau dari ikdienā, atliek vien sameklēt nodarbību laikus tuvākajā pilsētā un, veltīt tam, iesākumā 2 h, lai apgūtu pamatprincipus, kurus pēc tam katrs pats var arī praktizēt patstāvīgi.

Pirmās Body restart nodarbības notika Alūksnē, pēc tam – Cēsīs, Rēzeknē un tad jau aizgāja plašāk. Šobrīd tas notiek arī Ventspilī un Liepājā, Rīgā – 2x mēnesī – darbadienas vakaros un brīvdienās, lai var pielāgoties dažādu režīmu cilvēki. Sākuma nodarbībās bija 5-6 cilvēki, lielākajās grupās Aigars ir strādājis pat ar 30 cilvēkiem vienlaicīgi. Praktizēšanas laikā ķermeniskās izjūtas var būt atšķirīgas – kādam paliek karsti no lielā enerģijas pieplūduma, kādam, tieši pretēji, ķermeņa šūnu pārstrukturēšanās rezultātā paliek vēsāks. Cilvēka organismā vien ir vairāk nekā desmit triljoni šūnu, kas ikdienas mirst un rodas jaunas, savukārt apzinātā elpošana nodrošina pastiprinātu un paātrinātu jauno šūnu veidošanās procesu, lai dzīvība turpinātu eksistēt jau labākā kvalitātē.

Caur Body restart praksi iespējams iegūt pavisam citu informāciju par neredzamo, netveramo pasauli, caur savām sajūtām, iemācīties atpazīt sava ķermeņa raidītos signālus, nomierinot prātu.

Pēc ieelpas un izelpas vienmērīguma var spriest par ķermenī notiekošajiem procesiem. Ja grūtāk ir izelpot, tas nozīmē, ka diafragma ir saspiesta, plaušu gali netiek apasiņoti un arī sirsniņai paliek mazāk vietas krūšu kurvī. Tā ir mājvieta katra Sirdsapziņai un Sirsnībai, spējai uztvert dzīvi pozitīvi un dalīties ar to tālāk. Tāpēc elpot vajag ar “pilnu krūti”. Ieelpa un izelpa jāsabalansē, svarīgi ir atlaist domas un nolīdzsvarot šo procesu, kas traucē izelpu veikt pilnā apmērā. Izelpas laikā sastāvējusies enerģija tiek izvadīta no plaušu galiem, no šūnām visā ķermenī. Ilgstoši izelpojot samazinātu gaisa daudzumu, seklāka kļūst arī ieelpa, nodrošinot tikai pašas elementārākās funkcijas organismā. Cilvēks sāk zaudēt dzīvības enerģiju, kļūst miegains, viegli aizkaitināms, apātisks, samazinās arī vēlme un spēja veikt fiziskās aktivitātes.

Atlaižot domas iespējams arī paplašināt apzināto uzmanību, līdz ar to pievērsties vairākām lietām vienlaicīgi, uztvert vairāk enerģētiskās un informatīvās plūsmas vienlaicīgi no apkārtējās vides.

Ikdienā vislielāko postu cilvēkam nodara stress un nervozitāte. Tas sašaurina uztveres plašumu un neļauj saskatīt lietu patieso būtību. Kad mēs apkārtējos sajūtam stresu, satraukumu, bieži sakām – ieelpo un izelpo 10 x. Šāds paņēmiens dod laiku, un pēc šīs elpošanas domas jau būs transformējušās un kļuvušas savādākas. Prāts ir ļoti ierobežots savā būtībā. Tas neļauj saskatīt iespējas, neļauj uztvert ķermeņa signālus. Dzīve visu laiku piedāvā iespējas, tikai svarīgi ir tās redzēt un sadzirdēt. Prāts izmanto to pieredzi, kuru ir apguvis. Ja sajūtu līmenī rodas vēlme dzīvē kaut ko mainīt, prāts to cenšas nobremzēt. Pat nelaiž skatīties un vēlēties savā dzīvē kaut ko vairāk, nospraužot robežas, nosakot, kas cilvēkam piemērots, kas nē. Atbrīvojot prātu, ieklausoties sajūtās un citos ķermeņa raidītajos signālos, paļaujoties uz tām, noticot sev, nevis prātam, iespējams sekot, kur dzīve ved. Cilvēka prāts var iedomāties, ko vien vēlas, bet nespēj iedomāties to pieredzi, kas nāk līdz šim ieguvumam. Tāpēc vajag uzticēties Visumam, kurš ved, kur būs vislabāk, visharmoniskāk, ka tas ir tas labākais ceļš un labākais, kas ar Tevi vispār varētu notikt.

Domu atpazīšana un izcelšana, enerģijas virzīšana palīdz sakārtot dzīvē daudzas lietas, visur piešķirot vajadzīgo enerģiju, jeb spēju sajust. Arī attiecības un ģimenes lietas labāk kārtojas, ja prāts ir mierīgs, tā spējam dot vairāk Mīlestības.

Liels ieguvums procesā ir spēja sajust, pamanīt savu iekšējo pusi un izbaudīt vērotāja pozīciju. Sākums ir elpas vērošanā – ieelpa, izelpa, sajūtas, ķermeņa reakcijas, ķermeņa stāvokļa izmaiņas – atbrīvojums, siltums, aukstums, vieglums. Kad domas nomierinās, atnāk risinājums. Apzinoties sevi, pieslēdzamies neredzamajam informatīvajam laukam, sistēmai, kura sakārto realitāti. Līdz ar to, ar savu noskaņojumu spējam mainīt situāciju. Jo labāks noskaņojums, jo labāki cilvēki apkārt. Mēs spoguļojam citos sevi – tas, ko redzam citos cilvēkos, patiesībā ir mūsu atspulgs. Tāpat apkārtējie spoguļojas mūsu tēlā.

Kādas apmeklētājas vēstule vadītājiem:

“Paldies par vakardienas nodarbību, laikam no visām tā bija pāri vērtīgāka. Tik pamazām, bet jūtu, ka kaut kas mainās...vakar tik mazā laika posmā pateicāt tik daudz, es ļoti ceru, ka pamazām viss sakārtosies arī manā dzīvē. Paldies, ka esat un braucat pie mums ciemos! Lai skaists svētku laiks!”

Ieguvumi šādai praksei ir neierobežoti un neprognozējami labā nozīmē, bet zaudēt var vienīgi sava prāta konstrukcijas un nemieru, iemācīties kontrolēt sevi, savas emocijas un uzlabot koncentrēšanās spējas, kas kopumā tikai uzlabo katra dzīves kvalitāti.

Elpojiet dziļi, mierīgi un – ar Mīlestību!


/Žurnāls ""Mistērija" - Ilga Gavare/

14 views

- BODYRESTART -

+371 26368966 - Santa Melece

+371 29149819 - Aigars Mozulis

bodyrestartlv@gmail.com

facebook.com/bodyrestartlv

instagram.com/bodyrestartlv

VĒLIES SAŅEMT BODYRESTART JAUNUMUS?